Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ze zastupitelstva

6. 8. 2019 byl zveřejněn zápis ze schůze Rady obce dne 22. 7. 2019. Na podnět radního ze Spolku Kamýk Rada obce odsouhlasila nesouhlasné stanovisko k Úpravě tělesa skládky Úholičky - navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená navýšení výšky skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů minimálně o 3 roky.

25. 6. 2019 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy informoval pan místostarosta, že autobusové propojení k obchodnímu centru Lidl, které inicializovali a navrhli zastupitelé za spolek Kamýk na zasedání zastupitelstva dne 23. 4. 2019,bude realizováno samostatnou linkou viz Příloha č. 6 Zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva. 

29. 5. 2019 byl publikován Zápis ze schůze Rady obce ze dne 20.05.2019.

14. 5. 2019 byl publikován Zápis ze schůze Rady obce ze dne 06.05.2019.

6. 5. 2019 byly zveřejněny usnesení a zápis z jednání zastupitelstva obce Velké Přílepy ze dne 23. 4. 2019. Kromě jiného:

  • Usnesením č.31 byla schválena 2 část technické studie jižního obchvatu obce Velké Přílepy, propojení komunikací II/240 (Pražská) – III/2421 (Roztocká). Detaily ZDE.
  • Usnesením č.35 nebyl schválen návrh zastupitelů za spolek Kamýk a dopravního výboru na zahájení kroku na úpravě autobusové linky 316, tak aby její trasa vedla přes zastávku u obchodního centra Lidl, což bylo  předjednáno se společností ROPID viz zdůvodnění návrhu a mohlo být realizováno ještě v roce 2019. Místo toho byla schválena realizace a anketního šetření k této otázce a to že ve věci smí jednat pouze místostarosta.
  • Nebyl schválen návrh na doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce Velké Přílepy, aby zastupitelé dostali podklady pro jednání nejpozději v den vyvěšení programu zastupitelstva (7 dní před konáním zastupitelstva) spolu se zdůvodněním a návrhem usnesení.

Detailní informace viz usnesení a zápis na webu obce nebo ZDE.

9. 2. 2019 - na zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 29. 1. 2019 se projednával bod „Jižní silniční obchvat obce“. V polovině roku 2018 nechalo vedení obce vypracovat Technickou studii Jižního obchvatu obce, která dle rozhodnutí paní starostky je neveřejná. Zadáním pro vypracování byla studie Přeložka silnic II/101 - II/240, dopravní posouzení dopadu jižního obchvatu na obec Velké Přílepy a návrh vedení trasy viz obrázek z této studie ZDE.  Tento návrh propojuje silnici Pražskou se silnicí na Lichoceves, a tedy z hlediska snížení dopravní hustoty dojde k snížení v ulici Kladenské, ale provoz směřující na Roztoky se bude vracet zpět do centra obce a bude pokračovat po ulici Roztocké.  Zároveň vedení trasy je navrženo v těsné blízkosti vrchu Hajnice a je velkým zásahem do životního prostředí v okolí obce. Proto zastupitelé za Spolek Kamýk navrhli vypracovat variantu vedení Jižního obchvatu tak, aby měla co nejmenší dopady na životní prostředí v okolí obce a maximálně snížila dopravní hustotu v obci, tedy co nejdále od obce a vrchu Hajnice po hranici katastru obce Velké přílepy, viz přiložený obrázek, a zároveň z důvodu minimalizace hustoty dopravy především ve východní části obce v okolí ulice Roztocká, aby obchvat byl komplexní a tedy vedl až na ulici Roztocká ne jen na ulici Pražskou. Tento návrh většina zastupitelů za sdružení TRADICE-BUDOUCNOST nepodpořila, viz návrh usnesení a hlasování ZDE. Další informace viz zápis z jednání zastupitelstva ZDE a jeho přílohy č.7 a č.6 nebo ve videozáznamu z jednání ZDE.

14. 1. 2019 Jednání rady obce - zápis ZDE.

13. 12. 2018 Jednání zastupitelstva - přes odpor zastupitelů ze Spolku Kamýk bylo odhlasováno zdražení poplatků za svoz komunálního odpadu pro občany obce pro rok 2019 a související obecně závazná vyhláška, detailně ZDE. K zvýšení cen nebyl důvod, neboť svozová firma své služby pro rok 2019 nezdražila. Celý zápis z jednání zastupitelstva naleznete ZDE. Na stránkách Spolku Kamýk naleznete videozáznam z jednání zastupitelstva a další informace.

10. 12. 2018 Jednání rady obce - zápis ZDE.

22. 11. 2018 Jednání zastupitelstva - na tomto jednání se podařilo Spolku Kamýk po vzoru města Říčany inicializovat zahájení kroků k odklonu tranzitní kamionové dopravy nad 12t z obce Velké Přílepy, viz usnesení zastupitelstva č. 150/2018, informace ze zápisu ZDE. Detailní informace k tomuto záměru naleznete ZDE včetně prezentace ZDE. Celý zápis z jednání zastupitelstva naleznete ZDE. Na stránkách Spolku Kamýk naleznete videozáznam z jednání zastupitelstva a další informace.

19. 11. 2018 - sešla se Rada obce, zápis z jednání naleznte ZDE.

1. 11. 2018 - Ustavující jednání nového zastupitelstva - vše co se událo na tomto zastupitelstvo, vyplynulo z toho, že minulé zastupitelstvo svým usnesení č. 73/2018 rozhodlo, že zastupitelstvo obce Velké Přílepy bude mít 15 členů a tím:

  • Byl zvýšen počet místostarostů na 2 a navíc jeden z nich byl i přes protinávrh Spolku Kamýk určen jako uvolněný- placený z rozpočtu obce, čímž výdaj z rozpočtu obce na platy zastupitelů vzroste o více, než 850 000 Kč za kalendářní rok viz zápis z jednání zastupitelstva ZDE.
  • Byla zřízena 5 členná Rada obce, jejíž jednání jsou neveřejná a která omezuje pravomoci zastupitelstva. Rada obce bez účasti zbylých zastupitelů z velké části řídí obec a rozhoduje o tom, kam bude obec směřovat, viz zápis z jednání zastupitelstva ZDE. Naštěstí Spolku Kamýk prošel návrh, že zápisy z jednání rady bude veřejný, viz zápis z jednání zastupitelstva ZDE.

Celý zápis z jednání zastupitelstva naleznete ZDE. Na stránkách Spolku Kamýk naleznete videozáznam z jednání zastupitelstva a další informace.


TOPlist