Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Dokumenty

Dokumenty

Závěr zjištovacího řízení k životnímu prostředi (EIA) „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“.

Vyjádření ze Středočeského kraje, že naše petice "byla zahrnuta jako jedno z vyjádření obdržených k projednávanému oznámení EIA a zahrnuta do závěrů zjišťovacího řízení".

Stanovisko zastupitelů obce Velké Přílepy k záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“, které bylo odesláno na Středočeský kraj.

Předávací protokol z předání vyjádření/petice na krajský úřad Středočeského kraje.

Předávací protokol z předání vyjádření/petice na obecní úřad Velké Přílepy.

Usnesení zastupitelstva obcezáměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 21. 12. 2015.

Odpovědi vedení obce na dotazy k záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“.

Vyjádření/petice k záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“.

Studie EIA k záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ v Informačním systému EIA na MŽP ČR.


TOPlist