Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvodem aneb oč tu běží

Úvodem

V současné době probíhá projednávání územního plánu obce Velké Přílepy (dále jen ÚP). V ÚP je stále plánován aglomerační okruh nadmístní dopravní stavby „Přeložka silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8)“ ve vzdálenosti cca 210 m od obytné zástavby občanů, který hrozí přerůst v severní část Pražského okruhu. Toto však nemá žádné opodstatnění, protože tento aglomerační okruh byl v úseku mezi napojením na D7 u Tuchoměřic a obcí Tursko zrušen rozhodnutím Krajského soudu v Praze rozsudkem ze dne 30. března 2015, č. j. 50 A 63/2014 – 45 a není obsažen v aktuálně platných Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.

Také probíhá proces EIA - šetření vlivu dopravní stavby „Přeložka silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8)“  na životní prostředí.

Občané Velkých Přílep v referendu v roce 2017 vyjádřily NESOUHLAS s vedením přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) přes katastry obce Velké Přílepy a se zanesením koridoru pro tuto přeložku do územního plánu obce. 

V tuto chvíli máme posledních šancí ovlivnit to, zda koridor a stavba „Přeložka silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8)“ půjde v těsné blízkosti našich obydlí či nikoliv.

Aby naše snaha nebyla špatně chápána, nejsme proti silničnímu obchvatu obce, který by měl pomoci snížit dopravní zatížení v obci, ale pouze chceme jeho ODDÁLENÍ, viz možná alternativní trasa, mimo katastr obce minimálně 1 km od občanské zástavby, oproti v současnosti plánovaným cca 200-300 m, aby se snížily negativní dopady na kvalitu života v obci, a také nechceme u obce mimoúrovňovou křižovatku dálničního typu, která nasměřuje dopravu do obce.

Děkujeme

  • Dne 22. 10. 2017 občané Velkých Přílep v místním referendu rohodli, že nechtějí, aby aglomerační okruh nadmístní dopravní stavby „Přeložka silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8) byl zanesem do územního plánu obce, detaily ZDE.
  • Dne 22. 6. 2017 byla na odbor územního plánování MěÚ Černošice podána námitka zástupce veřejnosti k územnímu plánu obce Velké Přílepy, detaily ZDE, kterou podepsalo 333 občanů Velkých Přílep.
  • Dne 26. 6. 2017 byl na podatelnu obce Velké Přílepy podán návrh na konání místního referenda občanů k zanesení koridoru „Přeložka silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8)“ do územního plánu obce, detaily ZDE, tento návrh podepsalo 527 občanů Velkých Přílep.

Tento web vznikl proto, aby informoval občany o plánované stavbě „Přeložka silnice II/240 (spojnice D7-D8), která má probíhat po katastru obce v těsné blízkosti obydlí občanů.

TOPlist