Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Referendum 2017

PRAŽSKÝ OKRUH VE VELKÝCH PŘÍLEPECH - ROZHODNĚTE O BUDOUCNOSTI SAMI

25. 4. 2018 na základě žádosti obecní úřad poskytl dokument, kterým byl dne 27.11.2017 pořizovatel územního plánu, tj. Město Černošice, požádán o vyjmutí koridoru propojky D7-D8 z návrhu územního plánu Velkých Přílep.

25. 11. 2017 bylo publikováno Usnesení zastupitelstva z veřejného zasedání ze dne 13. 11. 2017. V usnesení č. 107/2017 byl pověřen zastupitel pan místostarosta Ing. Tomáš Hošek k jednání s pořizovatelem územního plánu obcí Černošice, aby z návrhu územního plánu obce Velké Přílepy byl vyjmut koridor pro přeložku silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8).

22. 10. 2017 na úřední desce obce Velké Přílepy byly publikovány oficiální výsledky referenda občanů k umístění koridoru pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8) do územního plánu obce. Výsledek referenda je, že:

  • Referendum je platné a závazné.
  • Většina hlasujících občanů Velkých Přílep (71,8 %)  NESOUHLASÍ s výstavbou přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) přes katastry obce Velké Přílepy a se zanesením koridoru pro tuto přeložku do územního plánu obce. 
  • Většina hlasujících občanů Velkých Přílep (80,23 %) NESOUHLASÍ s výstavbou sjezdu z přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8), který přivede dopravu do Kladenské ulice a dále do centra obce Velké Přílepy.

20. - 21. 10. 2017 proběho místní referendum, nyní čekáme na oficiální zveřejnění výsledků vedením obce. V průběhu referenda na anonymního udání došlo k legitimování organizátorů referenda Policií ČR, která se  dostavila v počtu 3 zásahových vozů. Na referendu byla přítomna i Česká televize. Reportáž z referenda by měla být vysílána v pondělí 23. 10. 2017 v 18:00 v pořadu Události v regionech.

2. 10. 2017 starostka obce Velké Přílepy vyhlásila referendum dle požadavku občanů, které se bude konat ve dnech 20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hod. a  21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hod. v Centru volnočasových aktivit (kino). Informace pro občany jak hlasovat v místním referendu publikované obcí naleznete ZDE.

21. 9. 2017 Krajský soud v Praze rozhodl svým usnesením 43 A1/2017-50 o oprávněnosti požadavku 527 občanů obce Velké Přílepy proti odpůrci zastupitelé obce Velké Přílepy a vyhlásil místní referendum k otázce umístění koridoru pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8) do územního plánu obce dle požadavku občanů.

ŘEKNĚTE SVÉ NE KORIDORU SILNICE II/240 (SPOJENÍ DÁLNIC D7-D8) V BLÍZKOSTI OBCE

PODPOŘTE VARIANTU SILNICE II/240 (SPOJENÍ DÁLNIC D7-D8) V SOUBĚHU S ŽELEZNICÍ

Přečtětě si informační leták k místnímu referendu o koridoru pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8).

Dne 26. 6. 2017 byl na podatelnu obce Velké Přílepy podán návrh na konání místního referenda občanů k zanesení koridoru „Přeložka silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8)“ do územního plánu obce, tento návrh podepsalo 527 občanů Velkých Přílep.

Znění otázek navržených k rozhodnutí v místním referendu

1. Souhlasíte s výstavbou přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) přes katastry obce Velké Přílepy a se zanesením koridoru pro tuto přeložku do územního plánu obce?

2. Souhlasíte s výstavbou sjezdu z přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8), který přivede dopravu do Kladenské ulice a dále do centra obce Velké Přílepy?

Navržený termín konání místního referenda

Společně s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017.

Proč nechceme Pražský okruh ve Velkých Přílepech prezentace ke stažení (5 MB).

Další zdroje:

  1. Aktuální znění Územního plánu obce Velké Přílepy (dále jen UP) .
  2. Mapa aglomerační okruhu nadmístní dopravní stavby „Přeložka silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8)“  z UP.
  3. Mapa mimoúrovňové křižovatky dálničního typu aglomerační okruhu nadmístní dopravní stavby „Přeložka silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8)“  z UP a jejího vyústění do ulice Kladenská.
  4. Rozhodnutí soudu o zrušení aglomeračního okruhu mezi napojením na D7 u Tuchoměřic a obcí Tursko.
  5. Dopady severní části pražského okruhu dle studie vypacované pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

TOPlist