Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Projednávání územního plánu obce

29. 5. 2019 V součastné době probíhá vyhodnocení námitek a připomínek z veřejného projednání návrhu územního plánu obce Velké Přílepy v roce 2017. Předpokládaný termín 2. veřejného projednávání územního plánu 9/2019. Další info ZDE.

Připomínka k Územnímu plánu obce Velké Přílepy

Dne 22. 6. 2017 byla na odbor územního plánování MěÚ Černošice podána námitka zástupce veřejnosti k územnímu plánu obce Velké Přílepy, kterou podepsalo 333 občanů Velkých Přílep.

Znění námitky a předávací protokol ZDE.

Krátké zdůvodnění k věcně shodné připomínce k územnímu plánu obce Velké Přílepy

Zdroje:

  1. Aktuální znění Územního plánu obce Velké Přílepy (dále jen UP) .
  2. Rozhodnutí soudu o zrušení aglomeračního okruhu mezi napojením na D7 u Tuchoměřic a obcí Tursko.
  3. Mapa aglomerační okruhu nadmístní dopravní stavby „Přeložka silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8)“  z UP.
  4. Mapa mimoúrovňové křižovatky dálničního typu aglomerační okruhu nadmístní dopravní stavby „Přeložka silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8)“  z UP a jejího vyústění do ulice Kladenská. Ilustrační obrázek ZDE.
  5. 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje tento aglomerační okruh již neobsahují.
  6. Dopravní mapa z 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, kde okruh končí u Turska.
  7. Vyhláška veřejného projednávání územního plánu obce Velké Přílepy v pondělí 19. 6. 2017 od 18:00 v CVA Velké Přílepy.
  8. Dopady severní části pražského okruhu dle studie vypacované pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.
  9. POZORInformace z jednání na odboru územního rozvoje města Černošic ZDE

 


TOPlist