Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rok 2017

3. 12. 2017 Ministerstvo životního prostředí vydalo usnesení, kterým se další projednávání vlivu na životní prostředí EIA  přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) odebírá Odboru životního prostředí Středočeského kraje a přiděluje se Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí.

12. 12. 2017 výsledek referenda je dílčí krůček na cestě k ochraně životního prostředí obce Velké Přílepy a zdraví občanů zde žijících. Vzhledem k tomu, že zastupitelé městských částí Prahy, jako je například Suchdol a další, se snaží ze svých katastrů pražský okruh vytlačit, začínají prosakovat informace o regionální variantě pražského okruhu, která půjde, hádejme kudy???. Viz mapka z 6 minuty pořadu ČT „Nedej se“ vysílaného 10. 12. 2017.

25. 11. 2017 bylo publikováno Usnesení zastupitelstva z veřejného zasedání ze dne 13. 11. 2017. V usnesení č. 107/2017 byl pověřen zastupitel pan místostarosta Ing. Tomáš Hošek k jednání s pořizovatelem územního plánu obcí Černošice, aby z návrhu územního plánu obce Velké Přílepy byl vyjmut koridor pro přeložku silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8).

15. 11. 2017 v pořadu Hydepark na ČT24 opět započalo zpochybňování výsledků místního referenda, v kterém bylo 72 % hlasujících odsouhlasen požadavek na vyjmutí koridoru pro přeložku silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) z územního plánu obce Velké Přílepy. Toto vzniklo na základě zprávy ČTK ze dne 14. 11. 2017, ve které bylo referendum Krajským úřadem Středočeského kraje prostřednictvím tiskové mluvčí označeno za nezákonné.
Neznepokojujte se touto a ani jinými obdobnými poplašnými zprávami, připravujeme právní obranu svobodného rozhodnutí obyvatel Velkých Přílep. Referendem jsme udělali první krok, a jak je vidět asi nás budou čekat další na cestě k čistému a zdravému životnímu prostředí ve Velkých Přílepech.

7. 11. 2017 díky připomínkám občanů a institucí k dokumentaci "Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8)"  a snad a i díky výsledku referenda Středočeský krajský úřad rozhodl o vrácení dokumentace EIA k dopracování  a především rozhodl i o tom, že se bude v dokumentaci EIA posuzovat i trasa C vedoucí souběžně s železniční tratí v dostatečné vzdálenosti od obce Velké PřílepyPevně věříme, že zastupitelé obce již nebudou říkat, že o žádné trase C neví a hlavně, že ji na základě výsledků referenda budou prosazovat při jednání se Středočeským krajem, jak slíbili v článku v Přílepském zpravodaji 4/2017 - citace z článku "Další jednání se Středočeským krajem bude vedeno v duchu výsledku místního referenda, jenž je pro obec závazný. "

6. 11. 2017 byl publikován Přílepský zpravodaj 4/2017, kde ke konanému referendu naleznete jak článek vedení obce tak i článek organizátorů referenda. Důležité je, že vedení obce v článku slíbilo, že bude konat v souladu s výsledkem referenda a tedy z územního plánu obce, který je v procesu schvalování, by měl být vyjmut koridor pro přeložku silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8). 

28. 10. 2018 na www stránkách Ministerstva dopravy ČR byla nalezena studie z října 2016  "KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ ALTERNATIVNÍHO NÁVRHU SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY", v které přeložka silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8), vedená v blízkosti obytné zástavby ve Velkých Přílepech, je uvažována jako jedna z variant severní části Pražského okruhu. Podívejte se na mapu a model trasy v terénu u Velkých Přílep z uvedené studie.

24. 10. 2017 Ústavní právník potvrdil, že referendum včetně kampaně bylo v souladu se zákonemPřehrajte si reportáž České televize o referendu ve Velkých Přílepech z pořadu Události v regionech.

23. 10. 2017 na webu iDNES.cz se objevil článek "Naše referendum mohlo být zmanipulované, tvrdí starostka Velkých Přílep"

22. 10. 2017 na úřední desce obce Velké Přílepy byly publikovány oficiální výsledky referenda občanů k umístění koridoru pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8) do územního plánu obce. Výsledek referenda je, že:

  • Referendum je platné a závazné.
  • Většina hlasujících občanů Velkých Přílep (71,8 %)  NESOUHLASÍ s výstavbou přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) přes katastry obce Velké Přílepy a se zanesením koridoru pro tuto přeložku do územního plánu obce. 
  • Většina hlasujících občanů Velkých Přílep (80,23 %) NESOUHLASÍ s výstavbou sjezdu z přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8), který přivede dopravu do Kladenské ulice a dále do centra obce Velké Přílepy.​

22. 10. 2017 na webu České televize se objevila první zpráva o konaném referendu ve Velkých Přílepech v rámci monitoringu referend konaných po celé ČR. Výňatek z webu včetně reakce paní starostky na konané referendum naleznete ZDE

20. - 21. 10. 2017 proběho místní referendum, nyní čekáme na oficiální zveřejnění výsledků vedením obce.  V průběhu referenda na anonymního udání došlo k legitimování organizátorů referenda Policií ČR, která se  dostavila v počtu 3 zásahových vozů. Na referendu byla přítomna i Česká televize. Reportáž z referenda by měla být vysílána v pondělí 23. 10. 2017 v 18:00 v pořadu Události v regionech.

6. 10. 2017 přečtětě si informační leták k místnímu referendu o umístění koridoru pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8) do územního plánu obce.

2. 10. 2017 starostka obce Velké Přílepy vyhlásila referendum dle požadavku občanů, které se bude konat ve dnech 20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hod. a  21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hod. v Centru volnočasových aktivit (kino). Informace pro občany jak hlasovat v místním referendu publikované obcí naleznete ZDE.

29. 9. 2017 bylo publikováno Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy ze dne 20.9. 2017. Přečtěte si jakou otázku do referenda v usnesení č. 84/2017 odsouhlasili místní zastupitelé. Soud však rozhodl, že zastupitelé obce nepostupovali v souladu se zákonem, když neoprávněně zamítli referendum navržené občany. Referendum se díky rozhodnutí soudu bude konat s otázkami a v termínu tak jak je navrhli občané viz ZDE.

21. 9. 2017 Krajský soud v Praze rozhodl svým usnesením 43 A1/2017-50 o oprávněnosti požadavku 527 občanů obce Velké Přílepy proti odpůrci zastupitelé obce Velké Přílepy a vyhlásil místní referendum k otázce umístění koridoru pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8) do územního plánu obce dle požadavku občanů.

Referendum se bude konat ve dnech 20. a 21. října 2017 společně s volbami do poslanecké sněmovny s navrženými otázkami:

1. Souhlasíte s výstavbou přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) přes katastry obce Velké Přílepy a se zanesením koridoru pro tuto přeložku do územního plánu obce?

2. Souhlasíte s výstavbou sjezdu z přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8), který přivede dopravu do Kladenské ulice a dále do centra obce Velké Přílepy?

Obrázek koridoru ZDE, obrázek sjezdu do Kladenské ulice ZDE, detaily k referendu ZDE.

20. 9. 2017 proběhlo veřejné zasesání zastupitelů obce Velké Přílepy, kde bod č. 6 programu bylo Vyhlášení místního referenda zastupiteli k přeložce silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8). V diskuzi před schválením usnesení zastupitelů k tomuto bodu zaznělo:

Proto schválená otázka do případného referenda vyhlášeného zastupiteli obce se netýká toho, zda si občané přejí koridor pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8) v územním plánu obce na katastru obce, Ano či Ne, ale otázka se bude týkat počtu připojení místích silnic/křižovatek se silnicí II/240 (spojení dálnic D7-D8) v okolí Velkých Přílep a jejich umístění. V zápisu ze zasedání zastupitelstva v usnesení č. 84/2017 naleznete znění otázky do referenda, které navrhli zastupitelé.

18. 9. 2017 Můžeme si jen povzdechnout, jaké to je, když zastupitelé obce hájí své občany. Přečtěte si vyjádření obce Holubice-Kozinec k  přeložce silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8) v rámci připomínkování dokumentace EIA. Obec Holubice-Kozinec narozdíl od obce Velké Přílepy odmítá vedení přeložky po katastru obce v blízkosti zástavby občanů, viz jejich zpravodaj strana 9.

13. 9. 2017 byl na úřední desce obce Velké Přílepy publikován Zápis ze shromáždění starostů DSO od Okoře k Vltavě ze  dne 24. 8. 2017 v Úholičkách. V zápise je uvedeno, že "zástupce obce Velké Přílepy nesouhlasí s další variantou přeložky silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8), která je situována v bezprostřední blízkosti obce Tursko". Pravděpodobně se jedná o variantu B1 ze studie EIA viz výkres ZDE.

Je zarážející, že zástupce obce Velké Přílepy nesouhlasí s vedením přeložky v těsné blízkosti sousední obce, ale to, že je přeložka vedena v těsné blízkosti jeho vlastní obce, v níž je zastupitelem, mu nevadí, viz zamítnutí místního referenda k přeložce navrženého občany, viz vyjádření k EIA, kde stále obec souhlasí s vedením přeložky v těsné blízkosti obce, přestože v dokumentaci EIA jsou popsány negativní dopady na zdraví občanů a životní prostředí v obci !!!

13. 9. 2017 byl publikován Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, které se bude konat ve středu 20. 9. 2017 od 19:00 v CVA. Bod 6 programu je "Vyhlášení místního referenda" pravděpodobně v návaznosti na bod 4  Usnesení č. 67/2017 z předchozího zastupitelstva, ve kterém zastupitelté ZAMÍTLI požadavek 527 občanů  obce Velké Přílepy na konání místního referenda k umístění koridoru pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8) do územního plánu obce a schválili "Záměr vyhlášení místního referenda zastupitelstvem na téma přeložky II/240". Přijďte si poslechnout, jaké referendum se chystá.

24. 8. 2017 vzhledem k tomu, že zastupitelé obce nevyslyšeli požadavek 527 občanů obce Velké Přílepy na konání místního referenda k umístění koridoru pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8) do územního plánu obce, podal přípravný výbor v souladu se zákonem o místním referendu prostřednictvím Krajského soudu v Praze Návrh na vyhlášení místního referenda, aby soud z vyšší moci vyhlásil místní referendum místo zastupitelů obce.

23. 8. 2017 na webových stránkách obce bylo publikováno Usnesení zastupitelstva ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy ze dne 14. 8. 2017. Usnesením č. 67/2017 byl ZAMÍTNUT požadavek 527 občanů  obce Velké Přílepy na konání místního referenda k umístění koridoru pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8) do  územního plánu obce detaily ZDE. Pro realizaci občany navrženého referenda hlasovali 2 zastupitelé - p. Morysek, p. Mihalka, proti realizaci navrženého referenda hlasovali 4 zastupitelé - p. Hošek, p. Čermáková, p. Válková, p. Šembera, hlasování se zdrželi 3 zastupitelé - p. Bečka, p. Šimková, p. Smidžárová. Diskuzi zastupitelů k požadavku na referendum si můžete přečíst ZDE, zdroj zápis z jednání zastupitelstva.

22. 8. 2017 na webových stránkách obce bylo publikováno vyjádření obce k dokumentaci vlivů záměru "Přeložka silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8)“ na životní prostředí v obci (šetření EIA). Snad i díky našim aktivitám obec požaduje zrušení mimoúrovňové křižovatky dálničního typu u obce, která se měla napojit na ulici Kladenská, a její posunutí jinamBohužel obec stále souhlasí s vedením přeložky na katastru obce v těsné blízkosti obytné zástavby!!!.

14. 8. 2017 na veřejném zasedání zastupitelstvo obce neschválilo požadavek občanů na vyhlášení a realizaci referenda k propojení dálnic D7 a D8 - přeložka II/240

31. 7. 2017 byl uveřejněn Přílepský zpravodaj 3/2017, ve kterém na straně 6 je článek "Referendum: ano, či ne" podepsán redakcí. Několik postřehů k článku naleznete níže. Na straně 8  jsou zodpovězeny dotazy občanů k propojení dálnic D7 a D8 z pohledu vedení obce. Srovnejte odpovědi vedení obce a zastánců oddálení propojení dálnic D7 a D8 od občanské zástavby v obci ZDE.

V článku je uvedeno "V tuto chvíli není jasné, zda zastupitelstvo muže referendum vypsat. Vyskytla se totiž komplikace právního rázu. Výstavba přeložky nespadá do kompetence obce Velké Přílepy a výsledek místního referenda by mohl být v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, který je nadřazený místním územním plánem."

Na toto je jednoznančná odpověď:

  • zastupitelstvo by mělo ze zákona referendum vypsat, protože referendum se netýká otázky přeložky, ale koridoru pro přeložku, který je součástí územního plánu obce, který je plně v kompetenci obce,
  • referendum nemůže být v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje neboť trasa koridoru úseku mezi napojením na D7 u Tuchoměřic a obcí Tursko rozhodnutím Krajského soudu v Praze rozsudkem ze dne 30. března 2015, č. j. 50 A 63/2014 - 45 byla zrušena. Současné „Zásady územního rozvoje Středočeského kraje“ ve své 2. aktualizaci tento koridor již na katastru obce Velké Přílepy ve své dokumentaci neobsahují.

Na řečnické otázky uvedené článku: "Proč se členové Spolku Kamýk snaží tyto občany přesvědčit, že se jejich situace nezlepší, ale dokonce zhorší? Proč je jedna ze dvou otázek v referendu spekulativní, protože rovnou předpokládá nárust dopravy v obci?" odpovídají čísla dokumentace vlivu na životní prostředí EIA, kterou naleznete ZDE.

20. 7. 2017 byla na úřední desce Středočeského kraje zveřejněna dokumentace vlivů záměru "Přeložka silnice II/240 (D7-D8) na životní prostředí, takzv. EIA. Detaily naleznete ZDE.

26. 6. 2017 byl na podatelnu obce Velké Přílepy podán návrh na konání místního referenda občanů k zanesení koridoru „Přeložka silnice II/240 (propojení dálnic D7-D8)“ do územního plánu obce, tento návrh podepsalo 527 občanů Velkých Přílep. Detaily naleznete ZDE.

22. 6. 2017 byla na odbor územního plánování MěÚ Černošice podána námitka zástupce veřejnosti k územnímu plánu obce Velké Přílepy, kterou podepsalo 333 občanů Velkých Přílep. Detaily naleznete ZDE.

22. 3. 2017 - proběhlo v CVA neformálnímu setkání s vedením obce, projektantem a zástupci Středočeského kraje k přeložce II/240. Zde jsme se dozvěděli, že přeložka vede stále stejným koridorem poblíž občanské zástavby obce a navíc u vyústění ulice Kladenská bude vybudována velká křižovatka viz mapa ZDE. Zdroje web obce ZDEDále jsme se dozvěděli že v květnu 2017 by měla proběhnout druhá etapa připomínkování v rámci EIA/SEI k výstavbě přeložky II/240.

6. 2. 2017 podali občané bydlící v blízkosti ulice Kladenská "PETICI proti navrhovanému způsobu řešení napojení obce Velké Přílepy na plánovanou přeložku silnice II/240 (propojka D7-D8)“. Tuto petici podepsalo 45 občanů. Detaily naleznete ZDE.

 
TOPlist